Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)  I  Christiansholmsgade 23  I  8700 Horsens  I  Tlf: 76 29 30 80  I  egu@horsens.dk

ANSÆTTELSESFORHOLD

• De første 3 måneder i virksomheden er prøvetid, hvis praktikaftalen varer 6 måneder eller mere. Ellers er prøvetiden enten 2 måneder eller 1 måned, alt efter aftale mellem virksomhed og elev. I prøvetiden kan både virksomhed og EGU-elev opsige praktikaftalen uden nærmere grund.

• Det kræver ikke en EUD-godkendt læreplads at ansætte en egu-elev i praktik.

• En EGU-elev arbejder som udgangspunkt 37 timer om ugen.

• I praktikperioderne betaler din virksomhed elevløn, som svarer til reglerne/satserne efter gældende overenskomst på området.

• I skoleperioderne får EGU-eleven ikke løn, men skoleydelse fra kommunen.

• Efter praktikperioden udfylder arbejdsgiveren i samarbejde med EGU-vejlederen et delbevis.