Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)  I  Christiansholmsgade 23  I  8700 Horsens  I  Tlf: 76 29 30 80  I  egu@horsens.dk

HVORFOR TILBYDE PRAKTIKPLADS

Din virksomhed viser socialt ansvar ved at inddrage en gruppe unge, som ellers nemt bliver overset.

"Vores virksomhed har faktisk fået meget igen fra vores EGU-praktikelever. De er meget motiverede, loyale og ansvarsfulde medarbejdere. De bidrager på mange måder positivt på arbejdspladsen." Frank, praktikvært og afdelingsleder i anlægsgartneri.

Flere gode grunde til at tilbyde en praktikplads:

• Du er med til at skabe et vendepunkt i et ungt menneskes liv.

• EGU-eleven er motiveret for at tage fat og arbejde i netop din virksomhed.

• EGU er fleksibel og bliver skræddersyet til din virksomhed.

• Din virksomhed bestemmer, hvor lang tid praktikken skal vare, og hvornår den skal starte.

• I hele praktikforløbet står EGU-vejlederen klar med støtte og vejledning. Både til EGU eleven og til dig som praktikvært.

• Vejlederen kender EGU-eleven godt og påtager sig opfølgning og papirarbejde.