Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)  I  Christiansholmsgade 23  I  8700 Horsens  I  Tlf: 76 29 30 80  I  egu@horsens.dk

HVAD ER EGU

EGU er en praktisk uddannelse med individuelt tilrettelagte skole- og undervisningsforløb. 

Den praktiske del fylder mest og foregår hos en arbejdsgiver, der enten kan være privat eller offentlig.

Undervisningen kan være:

- faglige grundkurser

- særlig tilrettelagt dansk- og matematikundervisning

- 9. klasse eller HF niveau

- AMU-kurser