HVORDAN TILRETTELÆGGES EN EGU

I samarbejde med din EGU-vejleder udarbejdes der en EGU-plan. EGU-planen kan justeres undervejs. Det sker i et samarbejde mellem dig og EGU-vejleder – og gerne med inddragelse af praktikplads, undervisere eller andre. Der kan godt indgå flere forskellige praktikpladser i uddannelsen. 

Du kan, som EGU-elev, selv være med til at finde din praktikplads. Du og din EGU-vejleder har jævnligt møder med praktiksted, undervisere og/eller sagsbehandler. Hvis du er under 18 år, inviteres dine forældre med.

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)  I  Christiansholmsgade 23  I  8700 Horsens  I  Tlf: 76 29 30 80  I  egu@horsens.dk