ØKONOMI

Praktikværten skal betale løn ifølge gældende overenskomst for elever og lærlinge inden for branchen/fagområdet.  

Du er som EGU-elev dækket af praktikstedets forsikring. 

I skoleperioder udbetales skoleydelse (Sats i 2017: under 18 år – 705 kr. pr. uge / over 18 år – 1.687 kr. pr. uge). Skoleydelsen samles for hele uger og udbetales den sidste hverdag i måneden.

Der ydes ikke støtte til fx transport og arbejdstøj, fordi der under uddannelsen udbetales henholdsvis skoleydelse eller praktikløn.

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)  I  Christiansholmsgade 23  I  8700 Horsens  I  Tlf: 76 29 30 80  I  egu@horsens.dk