Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)  I  Christiansholmsgade 23  I  8700 Horsens  I  Tlf: 76 29 30 80  I  egu@horsens.dk

PROCEDURE

1. UU-vejlederen vurderer om den unge er i EGUs målgruppe.

2. UU-vejlederen arrangerer praktik for den kommende EGU-elev og indhenter praktikevaluering fra praktikstedet.

3. UU-vejlederen laver indstilling til EGU i samarbejde med den unge (og dennes forældre), når den unge ER brancheafklaret.

4. EGU behandler indstillingen og tager kontakt til UU-vejlederen.

5. EGU-vejlederen indkalder den unge til indstillingssamtale.

6. EGU-vejlederen laver et udkast til en Uddannelsesplan med den unge (og dennes forældre) og evt. praktikvært.

7. Når praktikvært er fundet igangsættes EGU.